Henri Brialmont (1821-1903)

Henri Brialmont (1821, Maagdenberg koło Venlo w Holandii - 1903, St-Joost-ten-Node [Bruksela]), generał belgijski, inżynier wojskowy, długoletni pracownik Ministerstwa Wojny. Jego nazwisko wiąże się zarówno ze szczytowymi osiągnięciami systemu poligonalnego (twierdza Antwerpia), jak i potężnymi pancernymi umocnieniami Luik (Liége) i Namen (Namur). Wpływ Brialmonta na fortyfikacje końca wieku XIX był potężny, kopie jego trójkątnych fortów pancernych pojawiły się w Niemczech (Mutzig-Molsheim) i Danii (Kopenhaga). Opublikował 35 książek o łącznej objętości 12 tysięcy stron, kilkadziesiąt artykułów, 12 atlasów z 289 rysunkami.

1838 wstąpił do Koninklijke Militaire School, 1841 służba w Luik w pułku inżynierii, 1847 porucznik, praca w Ministerstwie Wojny (u generała Chazala), 1848 "Eloge de la Guerre", 1851 "Considérations politiques et militaires sur la Belgique", 1854 udział w oblężeniu Sewastopola, 1855 egzaminy na oficera sztabowego, stopień kapitana, wyjazd do Niemiec w celu studiowania fortyfikacji poligonalnych, 1856 "L’histoire du Duc de Wellington", 1857 wyjazd do Anglii, 1858 sporządzony przez Brialmonta projekt umocniań Antwerpii zostaje najwyżej oceniony przez generała Todtlebena, zaproszonego do Belgii specjalnie w tym celu przez króla Leopolda, 1859 projekt Antwerpii skierowany do realizacji, 1859 małżeństwo (Justa de Potter), 1860 major, 1963 "Etudes sur la defense des etats et sur la fortification", 1868 dyrektor wydziału operacji wojskowych w Ministerstwie Wojny, opracowuje plany mobilizacji i koncentracji armii, 1870 w czasie wojny francusko-pruskiej szefem sztabu generalnego armii w Antwerpii, 1874 generał major, nominacja na dowódcę twierdzy Antwerpia, 1875 nominacja na stanowisko "Inspecteur Generaal van de genie en de fortificaties", 1882 "Situations Militaire de Belgique - Travaux de defense de la Meuse" - trafnie przewidział, że jeśli Niemcy zaatakują Fancję, to nie przez Szwajcarię, ale od północy przez Luksemburg i Belgię, 1882 król Rumunii Karol I zaprasza Brialmonta by pomógł w ufortyfikowaniu kraju (twierdza Bukareszt), który w 1878 uzyskał niezależność od Turcji, 1884 po powrocie mianowanie na stanowisko "Inspecteur Generaal van de genie en de fortificaties", 1887-1891 budowa pierścieni fortów betonowo-pancernych wokół Luik i Namen, 1892 budowa fortyfikacji wokół Konstantynopola, 1893 członek parlamentu.


Mariusz Wojciechowski
POCZTA/MAIL
mariusz@mariwoj.pl