Johann Leopold Ludwig von Brese-Winiary [1787-1878]

Johann Leopold Ludwig von Brese (9 IX 1787 Berlin - 5 V 1878) , pruski generał i inżynier wojskowy. Wychowanek Akademii Inżynieryjnej w Poczdamie. W roku 1807 i 1813 brał udział w oblężeniach twierdzy Gdańsk. W 1816 trafił jako kapitan do sztabu VI Korpusu Armijnego. W latach 1819-32 kierował Wydziałem Inżynieryjnym Ministerstwa Wojny w Berlinie (gdzie pracował od 1816). Od roku 1820 był majorem. W roku 1828 zaczął budować twierdzę Poznań, współpracując z generałami von Grolmanem i von Rauchem (Generalnym Inspektorem Twierdz). Jednym z jego współpracowników w Poznaniu był Moritz von Prittwitz - dyrektor budowy. Od 1832 Brese kierował Drugą Inspekcją Inżynieryjną w Berlinie. W roku 1840 płk. von Brese sporządził projekt rozbudowy twierdzy Poznań oraz projekt twierdzy Królewiec. W 1841 rozbudował Kolonię. Już jako generał major (od 1843) wybudował w latach czterdziestych Fort Boyen w Giżycku na Mazurach. W roku 1849 po odejściu Astera został mianowany Generalnym Inspektorem Korpusu Inżynierów i Twierdz. W roku 1854 został nobilitowany i otrzymał nazwisko Brese-Winiary. Kiedy w roku 1857 obchodził 50-lecie służby, w poznańskim Forcie Winiary trzy nadszańce otrzymały nazwy takie, jak imiona Bresego: Johann, Leopold, Ludwig. 1858 generał piechoty. Przeszedł w stan spoczynku w 1860 roku, po nim Generalnym Inspektorem został gen. Radziwiłł, a jego jego dawny uczeń von Prittwitz został Drugim Inspektorem. Miał olbrzymi wpływ na fortyfikację nowopruską. Między rokiem 1828 a 1860 większość dzieł wznoszono wg jego projektów.


Mariusz Wojciechowski
POCZTA/MAIL
mariusz@mariwoj.pl