TWIERDZA KARLKRONA
Fästning Karlskrona
Mariusz Wojciechowski 2000

Położone nad Bałtykiem miasto zostało w XIX wieku ufortyfikowane, zbudowano początkowo kilka, a potem kilkanaście fortów. Trudno o nich coś bliżej powiedzieć. Sądząc po zdjęciach, twierdza zbudowana została w pierwszej połowie XIX wieku przez inżynierów, którzy zetknąć się musieli z fortyfikacjami nowopruskimi.


Karlskrona była portem wojennym już w 1670 roku, jest zresztą nim do dzisiaj. W porcie znajduje się kompleks kilkunastu promieniście położonych basenów portowych, na nabrzeżach stoją hangary, niektóre o nowoczesnej konstrukcji. W 4. ćwierci XVII wieku umocnienia rozbudował wszechstronnie wykształcony m.in. w Holandii, Francji i Anglii inżynier Erik Dahlbergh. Wśród fortyfikacji portowych i miejskich dostrzec można było elementy bastionowych systemów Vaubana i Coehoorna, a miasto stawiano w jednym szeregu z takimi szwedzkimi twierdzami jak: Stralsund, Ryga, Wismar i Stade.

Głównymi składnikami twierdzy były ufortyfikowane wyspy, z uwagi na ukształtowanie portu. Jedne z pierwszych zostały ufortyfikowane wyspy Tjurkö i Aspö z dziełami Kungsholmen i Drottningskär. Na pierwszej z nich powstały umocnienia bastionowe, a na drugiej bastionowe z kleszczowym donżonem. Kolejne prace prowadzili Carl Magnus Stuart i Hans Wachtmeister: prowizoryczne i stałe umocnienia na Hästö, oraz prowizoryczne na Wämö, umocnienienia bastionowe Lindholmen, Söderstjärna, Havfrun i Kungshall (1681). Reda dla okrętów znajdowała się w 1682 między Hästö i Trossö. W 1694 planowano budowę 6 bastionów wokół miasta, ale zbudowano tylko trzy. Baterie zbudowano na Pantar-, Björk- i Stumholmarna. W XVIII wieku panował spokój, w latach 1788-90 umocniono Lindholmen oraz zbudowano baterie na Ljungskär i Mjölnareholmen. Wmocniono umocnienia Kungsholmen i Drottningskär, baterię Getskär.

XIX-wieczne umocnienia zbudowano w latach 1822-57, załoga liczyłą 1200 żołnierzy. W latach 1857-63 zmodernizowano wieże Kurrholmen i Godnatt. Fort Kungholmen, główne dzieło twierdzy został poważnie rozbudowany, wyposażony w koszary i rozliczne podwalnie (rozbudowa trwała aż do lat 70-tych XIX wieku).

W latach 1876-79 budowano umocnienia Hästholmens i Koholmen, w 1895 modernizowano Drottningskär, także Kastellet. W 1899 Ellenabbsfortet na Aspö wyposażono w pancerz.


Plan ogólny

Plany historyczne

Kungholmen

Godnatt

Kurrholmen

Drottningskär

Mjölnareholmen

Bastion Kungshall - Karlskrona

Wszystkie zdjęcia pochodzą z Internetu, ze strony: Karlskrona oraz różnych jej podstron, w szczególności Index of /images - mam nadzieję, że strona ta szybko nie zniknie, chociaż wyglądała mi na jakąś wersję próbną, a do zdjęć musiałem się dostać kuchennymi schodami.


Mariusz Wojciechowski
POCZTA/MAIL
mariusz@mariwoj.pl