NIEMIECKIE MUNDURY Z KOŃCA XIX i POCZĄTKU XX WIEKU
Źródło: Rudiger Wischemann "Festung Koblenz"


Muszkieter w mundurze służbowym (Dienstanzug)
68. Pułk Piechoty
Kanonier
9. Pułk Artylerii Fortecznej
Hauptmann w mundurze paradnym
4. Gwardyjski Pułk Grenadierów
Gefreiter w mundurze służbowym
23. Pułk Artylerii Polowej
Kadet
Korpus Kadetów w Bensbergu
Gefreiter
Batalion Telegraficzny Nr 3
Podoficer w mundurze wartowniczym (Wachanzug)
8. Batalion Taborów
Pionier
8. Batalion Pionierów

Mariusz Wojciechowski
POCZTA/MAIL
mariusz@mariwoj.pl