HISTORIA FORTYFIKACJI W XIX WIEKU
Umocnienia mostów kolejowych

O szczecińskim moście kolejowym przez Odrę z 1848 roku parę słów padło przy okazji omawiania twierdzy Szczecin.

O głogowskim blokhauzie kolejowym mostu na Odrze z połowy XIX wieku wspomniano przy okazji omawiania twierdzy Głogów.

Poznański obronny Most Dębiński (Starołęcki) przez Wartę - linii kluczborkiej (Kreuzburger Eisenbahn) z 1875 omówiono odrębnie, przy okazji omawiania twierdzy Poznań.

Toruński obronny most przez Wisłę z lat 1870-73 omówiono odrębnie, przy okazji omawiania twierdzy Toruń.

Obronne mosty w Tczewie i Malborku z lat 1850-57 omówiono przy okazji omawiania fortyfikacji Dolnej Wisły, podobnie jak most w Grudziądzu (1876-79), Fordonie (1891-93), Opaleniu (1907-10).


Mosty kolejowe na Mazurach

Przez Mazury przebiegała ważna linia kolejowa - Wschodniopruska Linia Południowa, łącząca Insterburg z Olsztynem, a dalej prowadząca przez Ostródę, Iławę do Torunia.

Na linii tej zbudowano wiele mostów przez rzeki i kanały, niektóre z nich zostały umocnione:

Osobne zagadnienie to niektóre dzieła Pozycji Jezior Mazurskich budowywane w latach 1900-1904, związane z mostami drogowymi:


Tylża nad Niemnem - most Królowej Luizy
Stany nad Odrą - most kolejowy w latach 90-tych
Poznań nad Wartą - Most Dębiński w 1999
Toruń nad Wisłą - most kolejowy w 1999

Dalej
Dalej

Mariusz Wojciechowski
POCZTA/MAIL
mariusz@mariwoj.pl