HISTORIA FORTYFIKACJI W XIX WIEKU
Sieć linii kolejowych w pn.-wsch. prowincjach Prus i Niemiec
na przełomie XIX i XX wieku.


Twierdza Szczecin (Stettin) na zachodnim brzegu Odry:

Twierdza Kostrzyn (Küstrin) na wschodnim brzegu Odry u ujścia Warty:

Twierdza Poznań (Posen) nad Wartą

Linie pomorskie

Linia Szczecin-Tczew budowana była w etapach, z uwagi na konieczności przekroczenia rzek i trudnego terenu w okolicach Słupska.

Węzeł kolejowy Tczew (Dirschau) na zach. brzegu Wisły

Węzeł kolejowy Malbork (Marienburg) na wschodnim brzegu Nogatu

Twierdza Królewiec (Königsberg) i Prusy Wschodnie

Linia Berlin-Tylża

Jedna z ważniejszych linii kolejowych: Belin, Frankfurt nad Odrą, przez Rzepin połączenie z pobliską twierdzą Kostrzyn, twierdza Poznań nad Wartą, twierdza Toruń nad Wisłą, Olsztyn [stąd linia przez Mazury do twierdzy Królewiec nad Pregołą, Wystruć (Insterburg) nad Pregołą do Tylży (Tilsit) w Prusach Wschodnich nad Niemnem.

Różne połączenia

Oczywiście wymienione zostały tylko główne linie, z linii pomniejszych warto wymienić przynajmniej trzy - łączące dwie linie biegnące po obu stronach Wisły z Tczewa do Bydgoszczy i Torunia; linie te są o tyle ważne, że prowadziły przez obronne mosty nad Wisłą:

Ważne mosty i przeprawy promowe

OstbahnLinia Wschodnia - Ostbahn omówiona została odrębnie.

PrzyczółkiUmocnienia mostów kolejowych omówione zostały odrębnie.


Dalej
Dalej

Mariusz Wojciechowski
POCZTA/MAIL
mariusz@mariwoj.pl