Niniejszym dziękuję za materiały i pozdrawiam:
Macieja Barcia z Koźla,
Jacka Biesiadkę z Poznania,
Andrzeja Gawlaka z Poznania,
Tomka Idzikowskiego z Przemyśla,
Marcina Koniecznego z Olsztyna,
Dariusza Krzyształowskiego z Krakowa,
Alaina Lecomte z Francji,
Piotra Oleńczaka z Modlina Twierdzy,
Wojciecha Szymańskiego z Torunia,
Giorgio Trevisan z Włoch,
a także Ondreja Filipa i Jana Pavla z Czech,
bez których strony byłyby skromniejsze, a także inne osoby, których uwagi pozwoliły usunąć błędy (Waldemar Brzoskwinia) i przejęzyzcenia (tfu, przejęzyczenia).

Mariusz Wojciechowski

Mariusz Wojciechowski
POCZTA/MAIL
mariusz@mariwoj.pl